Chefsutbildning

För dig som är chef eller har en ledande befattning. Utbildningen fördelas på fyra utbildningsdagar och eget arbete mellan.

När vi genomför chefsutbildningen i ett öppet format så kommer deltagarna från olika verksamheter och det är värdefullt att kunna dela erfarenheter med varandra. 

När vi genomför chefsutbildning internt hos ett företag så blir ger den en gemensam kraft framåt mot ett planerat förändringsarbete eller för att fortsätta leverera tillväxt i företaget.

Chefsutbildning med Mitt bästa LedarJag

Nästa kursstart för vår öppna chefsutbildning startar 2023.

För frågor kontakta oss.