Workshops

Vi genomför olika typer av workshops och genomförandet skräddarsys utifrån företagets eller verksamhetens behov och storlek.

  • Strategiarbete
  • Värdegrund och kultur
  • Målsättningsarbete
  • Teamutveckling
  • Nulägesanalys

Om du har intresse av en workshop så mejla till info@ledarjag.se för en offert.