Prestation

Prestation

Mitt bästa LedarJag använder ordet prestation för de situationer då det är skarpt läge. Dessa situationer kräver extra ansträngning och fokus av individen. Tillfällen, då det krävs att få ut sin fulla potential för att lyckas optimalt, enskilt eller tillsammans med...
Göra

Göra

Att göra innebär att vara verksam på ett sådant sätt att effekt uppkommer. Många människor vill mycket och har ambitioner med höga målsättningar, vilket är positivt och ger en god start. Men det är inte i tanken det händer. Ska vi uppnå resultat och nå våra drömmar...
Nuläge

Nuläge

Nuläget beskriver förutsättningarna just precis i denna stund. Dessa förutsättningar förändras hela tiden, vilket innebär att nuläget alltid är färskvara. Även om samma typ av händelse upprepas, är det är alltid nytt läge. Nuläget behöver omvärderas och mätas med...
Mitt bästa LedarJag

Mitt bästa LedarJag

Varför Mitt bästa LedarJag? Hösten 2014 träffades vi av en slump i samband med ett företagsevent i Växjö. Det fanns många gemensamma nämnare och upplevelser som gjorde att vi båda blev intresserade av att börja samarbeta. Ledarskapet och vår förståelse för dess...