Att inneha en roll innebär ett förväntat sätt att vara och bete sig i ett socialt sammanhang. Rollen innefattar ett beteendemönster som hör ihop med en viss uppgift eller position i en grupp. Som individ innehar man vanligtvis flera roller samtidigt. För det mesta kan rollerna komplettera varandra och ge en mångfacetterad självbild, vilket stärker identiteten.

Rollernas innebörd skiftar beroende på t.ex. livsfas, familjeliv eller arbetsliv. Att hamna i nya roller innebär att man förändras och utvecklas. Ibland kan rollerna hållas isär genom att förknippas med vissa tidpunkter eller fysiska platser. En individ kan tillskrivas ett förväntat beteende av någon annan, utifrån de förväntningar som finns på rollen som individen innehar.

 

Skapa utrymme för alla roller

Det är viktigt att du skapar förutsättningar för hur du får dina roller att hänga ihop och hur du separerar dem. Du behöver hitta balansen mellan att leva upp till både dina egna och andras förväntningar gällande din roll. Vi rekommenderar att du skapar en god struktur genom planering.  När du känner att du klarar av att hantera dina roller så stärker du din självbild, och dessutom kommer din närvaro i rollen öka. Det vill säga att du kommer vara fokuserad på jobbet när du arbetar eftersom du har kolla på läget för vad du förväntas leva upp till i familjelivet eller fritiden. Att du kan prioritera för vilken roll som är viktigast just nu och en tid framöver kan minska din stress och eventuella skuldkänslor. Din insats i respektive roll kommer troligtvis växla lite över tid. I vissa faser känns det viktigast att du gör bra ifrån dig på jobbet och i andra faser behöver du ägna mer energi till nära och kära.

 

Rollkonflikter

Dina olika rollerna kan komma i konflikt med varandra. Konflikterna uppstår när skillnaderna mellan rollerna och förväntningarna som du upplever från dig själv och andra blir för stora. Då kan ditt välbefinnande påverkas negativt. När konflikten beror på sina egna förväntningar kan du arbeta med det på egen hand, medan när konflikten beror på förväntningarna från andra behöver du ta initiativ till en dialog. Det kan vara bra att ta ett samtal med vederbörande för att reda ut vad som är dina upplevda förväntningar respektive faktiska förväntningar.

 

Jag är den jag är

Vissa individer tänker att ”jag är den jag är”, och att andra får förhålla sig till det eftersom de inte vill spela teater. Att bli respekterad och accepterad är viktigt, men det kan underlätta att du har en varierad verktygslåda som hjälper dig att hantera olika människor och situationer. Det kan vara värt att stanna upp och fundera på vad du kan göra för att påverka situationen. Vårt mänskliga sociala samspel är oerhört komplext. Du kan utveckla din förmåga att kunna hantera dig själv i relation till andra. Du kan aldrig ändra på någon annan, men du kan ändra på dig själv och hur du väljer att förhålla dig till andra människor i din omgivning. På så sätt kommer du indirekt påverka andra i din omgivning.

 

Tydlig mot andra

 Att du är tydlig med vad du anser att din roll innebär hjälper andra att kalibrera sin uppfattning om vad de förväntar sig vad du ska göra och hur du ska agera. Detta ger ett bättre utgångsläge för att ni ska bli överens om vad rollen innefattar. Då minskas glappet mellan dina egna och de andras förväntningar. Ett exempel på hur man kan göra det, är att öppet och ärligt deklarera för andra om det finns egna rollkonflikter, där egna intressen krockar. Din öppenhet kommer mottas positivt för då blir det enklare för de andra att förhålla sig till dig och dina rollers krockar. Du ger de andra möjlighet att värdera vad dina beslut och åsikter grundar sig på. Det visar att du på ett professionellt sätt kan hålla isär dina roller. Det kommer gynna dig själv men även ditt samspel med andra människor.

 

Sammanfattning

Det är berikande att ha förmånen att ha flera roller samtidigt. Men du kan även uppleva att det är svårt och det kan orsaka stress. Att jobba med din personliga utveckling systematiskt hjälper dig att hantera, förebygga och underlätta för att rollerna ska bli berikande istället för belastande. Känner du att du behöver stöd längs vägen är du varmt välkommen att kontakta oss.