Struktur

Struktur

Struktur är hur delarna hänger ihop med varandra och hur de tillsammans bildar en helhet. Det kan beskrivas som ett pussel med sina bitar. Att förbättra strukturen kan innebära att djupdyka i detaljer för respektive del, eller granska och förbättra hur delarna hänger...
Balans i livet

Balans i livet

Balans i livet är viktig för att vi ska fungera optimalt som människor. Livet är komplext och består av många olika delar som ska kombineras till en helhet. Det finns två delar som vanligtvis återkommer, krav från yrkeslivet och kvalitet i känslolivet. När balans...
Njuta i skarpt läge

Njuta i skarpt läge

Det är först när vi gjort allt vi kan och inte lämnat något åt slumpen, som vi kan njuta av tillfället. Det skarpa läget, då det gäller att leverera och prestera resultat på absolut högsta nivå. Känslorna i kroppen meddelar att det är här jag vill vara och det är nu...
Personlig vision

Personlig vision

Fråga dig själv om det du gör idag, tar dig dit du vill vara imorgon. Visionen är en beskrivning av önskat läge i framtiden. Den personliga visionen blir ett stöd för individen och ger riktning vid vägval i livet. Visionen ska vara attraktiv och smakfull så att den...