Personlig coachning

För dig som önskar personligt stöd i din utveckling i form av coachning. Det är en fördel om du redan har deltagit i en inspirationsföreläsning eller utbildningsdag. Coachningen sker digitalt.

Pris:  1 150 kr/h exkl. moms (Anna eller Sandra)

Pris: 2 300 kr/h exkl. moms (både Anna och Sandra)

Personlig utveckling

Kontakta oss för intresse.