Nuläge för organisatorisk och social arbetsmiljö

Allt utvecklingsarbete börjar med att ta reda på nuläget. Det är viktigt att ha en rättvis och aktuell bild av verksamhetens styrkor och svagheter. Därför vill vi tipsa om att Prevent delar med sig av bra verktyg såsom enkätfrågor samt arbetsgång för hur ni kan ta...