Vid periodisering planeras prestationstopparna i samspel med återhämtning och vila, i syfte att säkerställa leverans av högklassigt resultat. Genom periodiseringen skapas en översikt för att hitta balans i arbetsbelastningen, samtidigt som det skapas möjlighet för ständig förbättring. Alla situationer i arbetslivet är inte lika viktiga och ställer inte lika höga krav. När det finns förmåga att identifiera och prioritera prestationer kan insatserna periodiseras. Arbetsbelastningen för både individ och grupp, periodiseras genom tydliga prioriteringar av prestationernas toppar i förhållande till återhämtningens dalar. En periodisering av arbetsbelastning bidrar till att höja lägsta nivån.

 

Höja lägsta nivån

Många individer som är högpresterande vill prestera på toppen av sin förmåga hela tiden, i alla lägen, alltid. Med den inställningen kommer prestationerna istället att ske på halvfart. Det är omöjligt att leverera och prestera på topp varje dag, året runt. För att kunna få ut full potential krävs noggranna förberedelser, vilka i sig är oerhört ansträngande och krävande. Detta innebär att det är nödvändigt med återhämtning efter prestationen. När prestationerna når en ny nivå, mognar även sättet att hantera återhämtningen. En dal i återhämtningen behöver inte vara lika djup vid varje tillfälle. Återhämtning behöver inte innebära total passivitet, utan en lägre ansträngningsnivå kan anses vara återhämtning. Metoden att arbeta med ständig förbättring utvecklar förmågan att leverera bättre prestationer. Detta är förberedelser inför att möta större utmaningar i framtiden. 

 

Underlättar samarbetet med andra

För att underlätta samarbetet i gruppen är det viktigt att veta vilken arbetsbelastning som kollegorna har i olika perioder. Genom att arbeta systematiskt med periodisering utvecklas färdigheten. Vid ett tillfälle drar någon ett tyngre lass, samtidigt som någon annan har en lättare period. Om gruppens medlemmar känner till detta blir det lättare att stötta varandra, eventuellt avlasta varandra och ha förståelse för vilken belastning varje individ har. Då går det lättare att förstå varandras olika situationer utifrån de förutsättningar som finns för stunden, samtidigt som det finns utrymme att göra jobbet på allra bästa sätt. 

 

Oklart när topparna kommer

I en del verksamheter är det oklart när det skarpa läget kommer. Det går helt enkelt inte att planera. Trots det krävs det lika bra förberedelser för att kunna leverera när tillfället kommer utifrån dessa förutsättningar, som när topparna går att planera. Förberedelserna består i att kunna hantera det oförutsedda, genom att säkerställa att färdigheterna tränas till rätt nivå inför det skarpa läget samt att tillgång till krafterna finns. 

 

Ansträngning – Återhämtning

Hundraprocentiga ansträngningar och leveranser på topp kräver en hel del. Det är ett rent önsketänkande att fortsätta i samma tempo, på samma nivå, redan direkt efter avslutad prestation. Efter prestationer på toppnivå så krävs återhämtning. Återhämtningen bidrar till att batterierna laddas och att bli redo för nästa uppdrag. Återhämtningen måste vara i relation till prestationen. Högre prioriterade prestationer kräver en längre återhämtning. Verksamhetens kravnivå styr prestationernas toppar. Det är viktigt att den som är ansvarig för prestationerna i verksamheten ser till att varje individ även balanserar återhämtningen. Detta bidrar till en hållbar arbetsbelastning och hållbara medarbetare. Individen har ett ansvar att känna till hur den arbetar bäst utifrån sitt framgångsrecept.   

 

Att arbeta med periodisering gör att prestationerna blir bättre. Återhämtningen bidrar till hållbarare medarbetare/kollegor. Periodisering ökar möjligheten till kvalitativa och stabila leveranser som i sin tur ökar nöjdhet både hos kunder och individen genom den inre tillfredsställelsen av att göra ett bra jobb. Samtidigt bidrar periodiseringen till ständig förbättring.