Ett recept är en förteckning över vilka ingredienser som ingår, samt en beskrivning av tillvägagångssätt (metod). Ett framgångsrecept innehåller de ingredienser som behövs för att vara bäst när det gäller som mest, samt det som är nödvändigt för att få ut sin absolut fulla potential. Alla är olika och har olika förutsättningar, vilket innebär att ett framgångsrecept inte ser likadant ut för två individer. För att ta reda på vilka ingredienser och tillvägagångssätt som måste ingå i det personliga framgångsreceptet för välmående och framgång, krävs eget ansvar, vilja och nyfikenhet. Att vara medveten om vad som är viktigt är värdefull kunskap. Yttre förutsättningar förändras hela tiden, vilket innebär att det är nödvändigt att ständigt upptäcka nya insikter både om sig själv och sin omgivning. Syftet är att kunna prestera utifrån sin fulla potential och kunna njuta i skarpt läge.

 

Hitta ingredienserna

För att veta vilka delar som verkligen gör skillnad och som ingår i det personliga framgångsreceptet krävs ett systematiskt tillvägagångssätt (metod). Det börjar med att ansvarsfullt planera, att alla ingredienser som behövs finns. Sedan genomförs själva momentet. Efter genomförandet bör planering och genomförande följas upp. För att i det sista steget fundera på förbättringar utifrån plan och genomförande. Sen är det dags att börja om från början, med att planera för ett nytt genomförande. Denna gång förhoppningsvis lite klokare om vad som är viktiga ingredienser till framgångsreceptet. Vilket i sin tur leder till ett bättre och stabilare resultat. Om framgångsreceptet är etablerat och väl inövat blir arbetet mot leveransen effektivare och en bra prestation kan med rättvisa förväntas. Detta måste övas på om och om igen. Kanske är vissa delar helt nya för den aktuella situationen, men erfarenhet tillsammans med framgångsreceptets innehåll säkrar upp leveransen på bästa sätt. Det finns ingen leverans som upprepas i exakt samma format, det är alltid nytt läge. Därför är det skönt om vissa delar blir självklart innehåll, sådant som vi vet är rätt saker att göra oavsett känsloläge och yttre omständigheter. Framgångsreceptet ska alltså enbart innehålla sådant som vi själva kan påverka, oberoende av allt annat.

 

Unikt framgångsrecept

Vi har alla olika förutsättningar och fungerar olika som individer, vilket innebär att det finns olika behov och vi värdesätter olika saker. För att ett recept ska kunna bidra till utlovat resultat, är det nödvändigt att vissa ingredienser måste ingå. Tänk en potatissallad utan potatis. I framgångsreceptet bör t.ex. ingå balans i livet, sedan sätts finessen i den personliga variationen. Var och en måste ta reda på vad som är unikt och optimalt för att kunna lyckas på allra bästa sätt. Ett framgångsrecept är personligt, men samma princip kan praktiseras i gruppen. Då behöver samma systematiska metod användas. Tillsammans undersöks vilka förutsättningar gruppen behöver för att kunna leverera bästa resultat. Hur gruppen samordnar individerna samt förväntningar på varandras leveranser kan t.ex. vara sådana faktorer. Likaväl som det inte finns ett framgångsrecept som ser likadant ut för två individer så finns det inte heller ett framgångsrecept som fungerar för två grupper. Varje grupp har sina unika förutsättningar.

 

Om det ges bättre förutsättningar…

Det finns alltid möjlighet att tänka att situationen inte gavs de rätta förutsättningar för att leverera resultat utifrån sin eller gruppens fulla potential. Den ursäkten kan bara godtas om det föreligger ett hårt arbete med en tydlig definition om vilka förutsättningar som behövs för att kunna prestera på max. Dessutom behöver även nästa steg göras innan en sådan ursäkt godtas. Fokus måste vara att lägga full kraft på att skapa dessa förutsättningar. I annat fall kan inte ett toppresultat förväntas och ursäkten godtas inte.

 

Våga vara nyfiken

Varje individ har sitt eget framgångsrecept som är fyllt av ingredienser som skapar förutsättningar för lyckade resultat. När vi ska identifiera vad som spelar roll för var och en av oss krävs en stor insats och nyfikenhet i att våga experimentera för att hitta rätt. För att hitta det optimala receptet krävs otaliga mindre och större misslyckanden på vägen för att vi ska kunna plocka bort sådant som inte är värdefullt för oss. Om vi aldrig vågar riskera att misslyckas så kommer vi heller aldrig få reda på vad som är mer värdefullt för oss än något annat. Tänk om det var den där sista lilla ingrediensen som vi med all säkerhet trodde skulle leda oss rakt in i ett katastrofalt misslyckande som faktiskt var det som gjorde att vi tillslut fick allt att falla på plats. 

 

Vissa ingredienser måste ingå och andra ingredienser är högst individuella. Det är av betydelse att veta vad som är viktiga ingredienser vilka ska prioriteras samt vilka som får stå åt sidan. Det är inte möjligt att krydda ett framgångsrecept med s.k. extra allt i hopp om att det ska fungera smidigt och ännu bättre. Ingredienserna måste vara tillgängliga, realistiska och rimliga till antalet. Se till att arbeta fram ett enkelt innehåll i framgångsreceptet, då det är tillräckligt svårt att genomföra ett toppresultat. Kom ihåg att syftet med framgångsreceptet är att det ska underlätta och säkerställa leveranser i toppklass.