För dig som är chef eller har en ledande befattning.

Detta är vår exklusiva chefsutbildning som genomförs över tid med enskild personlig coachning. Våren 2023 så startar utbildningen den 23 mars och avslutas 1 juni.

Utbildningen ger dig nya insikter och verktyg som bidrar till att skapa rörelse i ditt, gruppens och verksamhetens utvecklingsarbete. Utbildningen bedrivs över fyra utbildningsdagar tillsammans med andra deltagare. Under utbildningstiden arbetar du som deltagare aktivt mellan tillfällena.

Utbildningsdagarna genomförs med fysisk närvaro från kl. 09:00-16:00 följande dagar:
23 mars
20 april
11 maj
1 juni

Plats: Växjö

Utbildningen innehåller föreläsningar, praktiska moment, erfarenhetsutbyte samt gruppdiskussioner.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
 • Introduktion
 • Metodik
 • Personlig Nulägesanalys
 • Personlig utvecklingsplan
 • Målsättningsarbete
 • Eget arbete med veckouppföljning
 • Högpresterande beteende
 • Balans i livet
 • Periodisering
 • Motivation
 • Personligt varumärke
 • Mental träning
 • Eget arbete med veckouppföljning
 • Roller & relationer
 • Gruppen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Kommunikation
 • Konflikter
 • Maktbaser
 • Kultur
 • Social arbetsmiljö
 • Eget arbete med veckouppföljning
 • Framgångsrecept

I utbildningsavgiften ingår dagkonferens, deltagarmaterial, coachning mellan utbildningarna, diplom samt dokumentation. Maximalt antal deltagare: 12 stycken.

Vi rekommenderar boende på PM och vänner eller Teleborgs Slott vid behov av övernattning.

Kursledare är Anna Lindberg och Sandra Ruuda.

Anna Lindberg

Entreprenör, konsult och författare. Tidigare elitidrottare i simhopp. Presterat vid fem OS. Flitigt anlitad föreläsare.

 

Sandra Ruuda

Entreprenör, konsult och författare. Lång erfarenhet som ledare & att verka som chef. Andra uppdrag är inom affärsutveckling och styrelsearbete.

Pris: 34 900 kr/person plus moms. Avgiften faktureras. Anmälan till info@ledarjag.se senast den 12 mars.  Ange namn, telefon, mejl företag/organisation, faktureringsadress i din anmälan samt eventuellt behov av specialkost.