Motivation är en inre process som påverkar beteendens inriktning, styrka och uthållighet. Motivationsprocessen förklarar hur inre eller yttre faktorer påverkar individer att röra sig mot ett mål. Högt motiverat beteende är ofta energiskt, kraftfullt, känslomässigt, målmedvetet och uthålligt. Vilka drivkrafter som ligger bakom motivationsprocessen är individuellt. Motivation och känslor hänger tätt ihop och känslor fungerar motiverande, vilket får oss att göra.

 

Individuella drivkrafter

Att vara motiverad och fylld av positiva känslor ger fler positiva ringar på vattnet. När självkänslan är stark och modet finns är det lättare att ta sig an nya utmaningar. Det är individuellt vilka drivkrafter som skapar motivation. Just därför går det inte att snegla på hur kollegan arbetar med sin motivation, utan du måste hitta din egen väg. Det underlättar att vara nyfiken och modig när du ska börja undersöka dina egna drivkrafter. Det är värdefullt att strukturerat dokumentera vilka känslor som uppstår vid prestationer, både de som har lett till goda och de som har lett till mindre goda resultat. Oftast minns vi väldigt mycket av känslor och händelseförlopp från prestationer då det inte alls gick som vi hade tänkt oss eller hoppats på. Däremot är vi sämre på att minnas hur det kändes och vad det var som egentligen hände när vi lyckades. Dokumentationen hjälper till med att kunna upptäcka mönster och faktorer som påverkar motivationen.

 

Motiverande känslor

Om du känner till vad som startar upp de rätta känslorna, så kan dessa användas för att hjälpa dig själv att komma igång att göra jobbet, eller för att härda ut. Finns det i gruppen kunskap om varandras motivation kan man stödja varandra. Det finns alltid tillfällen då det är lite extra motigt, eller gånger då man kör i diket. Det är betydelsefullt att kunna särskilja varifrån känslorna kommer och varför. Skapas de kanske på arbetsplatsen och tas med hem? Eller tvärtom? Känslor är lätta att ta med sig från en plats till en annan, och dessutom har de en tendens att smitta av sig.

 

Värdefulla insikter

Det är värdefullt att ha insikt och kunskap om sig själv. En sådan insikt är att veta vilka känslor som gör att man fortsätter att göra jobbet och ser till att leveransen sker i rätt tid, med rätt kvalitet. Kunskapen om dig själv blir ett verktyg att använda för att sätta dig själv i arbete och för att fortsätta med dina uppgifter.

 

Motivation ger uthållighet

Ibland kan man uppleva att man är motiverad att röra sig mot ett mål, men trots upplevelsen av att vara motiverad når man inte det uppsatta målet. Kanske saknas uthålligheten som kännetecknar motivation. För att komma åt uthålligheten bör troligen motivationsfaktorn kompletteras, ändras eller utvecklas. Genom att arbeta med motivationen kan man påverka hur man agerar, med vilken känsla och styrka samt hur länge man klarar av att hålla ut. Hur var och en motiverar sig, eller blir motiverade av omständigheterna är, som vi tidigare har behandlat, individuellt. Vi vet att motivationen är viktig för att uppå så väl eget välbefinnande som goda resultat i arbetslivet.

 

Sammanfattning

Vilka faktorer och drivkrafter som motiverar en person är individuellt. För att hitta din egen motivation och kunna använda den på bästa sätt är det viktigt med självinsikt. Motivationen är ofta kopplad till känslor och om du dokumenterar vilka känslor som uppstår i olika prestationssituationer kan du också hitta nycklarna till din egen motivationsprocess. Om du arbetar med att hitta dina motivationsfaktorer kan du bli mer uthållig, göra bättre resultat och må bättre.