Inspirationsföreläsning

Några olika teman på våra inspirationsföreläsningar:

  • Att leda sig själv och att leda andra
  • Ledarskap i innovativa team
  • Förändringsarbete och förändringsledarskap
  • Balans i livet
  • Talangattraktion
  • Från företagets värderingar till medarbetarens inställning
  • Att leda sig själv
  • Att leda andra
  • Vikten av värdegrund
  • Motivation

Inspiration

Om du har intresse av en inspirationsföreläsning till ditt företag så mejla till info@ledarjag.se för en offert.