Bildbeskrivning: Egen bearbetad modell som visar hur ledarskapet situationsanpassas till individens genomförandekompetens att utföra uppgiften.

 

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap innebär att ditt ledarskap behöver vara flexibelt och anpassas utifrån den du leder. Det handlar om att identifiera om den du leder har vilja och förmåga att utföra uppgiften. Kombinationen av dessa två faktorer beskrivs som olika nivåer av individens genomförandekompetens i relation till en specifik uppgift. Detta innebär att en människa kan ha hög genomförandekompetens att utföra en uppgift medan genomförandekompetensen kan vara låg att utföra en annan. Ditt flexibla och anpassade ledarskap kommer stötta den du leder att utveckla och höja sin genomförandekompetens. Syftet är att medarbetaren ska bli självständig och resultatinriktad.

 

Genomförandekompetens

Ditt ledarskap behöver anpassas utifrån om den du leder vill eller inte vill utföra uppgiften. Du behöver även veta om den kan eller inte kan utföra uppgiften. Kombineras dessa två faktorer så får du fram fyra olika nivåer av genomförandekompetens. Lite förenklat beskrivs de nedan:

  • En som inte vill och inte kan – låg genomförandekompetens.
  • En som vill men inte kan – måttlig genomförandekompetens
  • En som inte vill men som kan – måttlig genomförandekompetens.
  • En som både vill och kan – hög genomförandekompetens.

 

Situationsanpassat ledarskap

Som ledare behöver du veta hur du identifierar de olika kompetensnivåerna. Du utövar ditt situationsanpassade ledarskap i tre steg:

  1. Identifiera medarbetarens behov av instruktion och stöd genom indikatorer som visar sig i medarbetarens beteende och förhållningssätt.
  2. Anpassa din ledarstil till medarbetaren. Det situationsanpassade ledarskapet handlar om att du kombinerar att instruera och stödja din medarbetare i olika grader som passar med individens genomförandekompetens.
  3. Överenskommelse för prestation. Utarbeta en överenskommelse för vad ni båda behöver för att arbeta tillsammans.

Det finns två olika ledarbeteenden som du använder i olika grader för att situationsanpassa ditt ledarskap. Det ena är att vara mycket eller lite instruerande och den andra är att vara mycket eller lite stödjande. ”Var den ledare som dina medarbetare behöver och kräver” – Sandra Ruuda.

Sammanfattning

Du som ledare bedömer nivåerna utifrån olika indikatorer som visar sig hos medarbetaren. Sedan anpassar du ditt ledarskap efter individens genomförandekompetens. Ditt flexibla och anpassade ledarskap kommer stötta den du leder att utveckla och höja sin genomförandekompetens. Syftet är att medarbetaren ska bli självständig och resultatinriktad.

Vill du lära dig mer om situationsanpassat ledarskap? Då vill vi tipsa dig om våra ledarskapsutbildningar Att leda sig själv & att leda andra eller vår Chefsutbildning.