Öva innebär att metodiskt försöka förbättra sin färdighet genom särskilt anpassade och upprepade aktiviteter. Trevande försök utvecklas så småningom till färdighet genom övning. Teknik, tålamod samt upprepning är faktorer som krävs för att etablera färdighet. I början tar det vanligtvis mer kraft och energi, än vad den upplevda effekten ger. Ett högpresterande beteende grundas på ett systematiskt arbete för att uppnå en ständig förbättring. Att använda en klassisk förbättringscykel som består av faserna; planera, genomföra, följa upp samt förbättra, är en metod som stöder just ständig förbättring. Att befästa en metodik och sätta den i ryggmärgen kräver tålamod, och att göra det om och om igen. Under inövandet är det bra med stöd från någon kunnig och erfaren inom området, för att öva på rätt saker och på rätt sätt.

Kloka arbetsgivare låter sina medarbetare och chefer få stöd i sin träning så att utvecklingsinsatsen ger verklig effekt. Om du som arbetsgivare funderar på om er utvecklingsinsats är en lönsam investering så tipsar vi om att läsa att räkna hem personalutbildning.

 

Kan inte från början

Det är orimligt att tro att färdighet ska finnas från början. För att ha förutsättningar att utveckla färdighet krävs att tid avsätts. Det behöver finnas en realistisk plan för när färdigheten behöver användas i skarpt läge. Kan färdigheten som ska inövas formuleras i en tydlig målsättning? Hur ser planen ut för att bygga upp färdigheten? Finns det stöd i form av kunskap och erfarenhet? Hur mycket tid behöver avsättas? Vilka delar ingår i helheten? När ska respektive delmål vara uppnått? Helheten bryts ner till delar. Vilka som var och en förbättrats enskilt. Därefter sätts delarna slutligen tillbaka i helheten igen. Det finns många krav ifrån olika håll, vilket gör att det kan vara svårt att lägga ner tiden som krävs för att uppnå färdigheten. Men skicklighet kommer sällan från genvägar och snabba lösningar.

 

Utveckla färdigheter

Det tar tid att göra en förändring och det tar tid att förbättra det som redan är inövat. Oavsett om det gäller att öva in något nytt, underhålla och utveckla färdighet eller förändra ett redan inarbetat sätt. Det är viktigt att känna till värdet av att öva in den nya färdigheten. Vilket resultat förväntas av färdigheten? Kommer värdet av färdigheten från en piska eller morot? Vad är organisationens värde? Vad är det personliga värdet för individen? Hur etablerad ska färdigheten vara för att kännas stabil?

 

Det finns inte tid att gå den långa vägen

Det finns de som lever i föreställningen att ”detta måste gå att lösa på ett enklare eller snabbare sätt”.  Detta anser vi inte är en attityd som håller, för att anse sig vara högpresterande. Det verkar finnas ett motstånd till att acceptera att det tar tid att öva. Att uppöva en färdighet bör ses som en investering. En investering som bör vara värdefull och användbar. Detta för att kunna motivera att genomföra ansträngningen som insatsen kräver. Öva in en färdighet åt gången. Vilken färdighet är viktigast att prioritera och starta med? Värdera och prioritera gärna utefter om den första färdigheten kommer att bidra till nästa.

 

Inse sin förmåga

Alla har styrkor och svaghet. Att ha kännedom om båda delar är värdefullt. Så att styrkor kan utvecklas ytterligare samt svagheter kompenseras tillräckligt. Att ta hänsyn till båda delar vid planeringen för att öva in något nytt är värdefullt. Att öva in en ny färdighet är en utmaning. Vilken form av utmaning beror på färdighetens karaktär. Nya utmaningar ger speglingar av oss själva och ger värdefull information om oss själva. Både bra och mindre bra egenskaper kan identifieras. Båda typer av insikter är värdefulla i det fortsatta arbete mot utveckling och ständig förbättring. Människor växer genom att känna att förmågan utvecklas och blir uppmuntrade att fortsätta växa som individer.

 

Det måste finnas tid och förutsättningar för att öva in en ny färdighet. Att ägna tid till att gör en bra plan för hur inövandet ska gå tillväga, är värdefullt för att nå önskat resultat.