Att göra innebär att vara verksam på ett sådant sätt att effekt uppkommer. Många människor vill mycket och har ambitioner med höga målsättningar, vilket är positivt och ger en god start. Men det är inte i tanken det händer. Ska vi uppnå resultat och nå våra drömmar och visioner, måste vi göra. Med göra, menar vi att kavla upp ärmarna och ta oss igenom det hårda arbetet som krävs för att få ut vår fulla potential, vilket ger oss förutsättningar att lyckas.

 

Att göra är skillnaden

All rörelse i ett företag eller en organisation bygger på enskilda individers agerande. Därför är det viktigt att arbeta för att varje individ ska göra sitt bästa, för att nå bästa resultat. Att vara anställd innebär att det finns ett juridiskt avtal om vad som ska utföras. Arbetsgivaren har förväntningar om att arbetet utförs på bästa sätt. För att företaget ska stå sig i konkurrensen på marknaden behöver varje enskild individ bidra till det gemensamma resultatet. Det finns ett gammalt talesätt som säger att ”en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk”.  Det är genom att stärka varje individs förutsättningar att göra sina prestationer utifrån sin fulla potential som kedjan stärks. I dagens tuffa arbetsliv finns inte marginaler för att slösa med mänskliga resurser. Det är viktigt att förstå värdet av varje medarbetares insats. Uppgifter som individer inte gör, blir helt enkelt inte utförda.

 

Personliga förutsättningar

Det är individuellt vad var och en behöver för att kunna göra det som förväntas. Det är ett ständigt lärande att arbeta med sig själv, vilket kräver både nyfikenhet och systematik. Förutsättningarna kan förändras över tid, likaväl som individens målsättningar eller krav från andra. Det är bra om ledaren och gruppen förstår vilka förutsättningar varje gruppmedlem behöver för att leverera. Att arbeta med egna förutsättningar eller lära sig förstå sina medarbetares förutsättningar är en investering. Det krävs både tålamod och tid att undersöka detta. Syftet med att ta reda på individens behov är att kunna ge rätt stöd samt kunna balansera kraven, som i sin tur mynnar ut i starka och säkra leveranser av individen.

 

Ledaren har inga konkreta uppgifter

Det finns de som anser att det är svårt att konkretisera uppgifter som rör att leda och samordna andra människor. Att det inte skulle gå att använda klassiska ”att göra-listor” för att de uppgifter som är av mer mjuk karaktär. Men även mjuka uppgifter behöver planeras in och prioriteras. T.ex. kan det vara att bygga en bättre relation till en medarbetare vid ett informellt samtal vid kaffet. Ofta är detta en tanke som många chefer har, men som sällan blir av om tid inte avsätts i kalendern. Det är lätt att låta skriftliga rapporter och formella möten få högre prioriteritet för att de är tydligare definierade.

 

Energikick av att göra

Att slutföra uppgifter kan vara stressreducerande. Det kan gå åt mer energi inför att göra en uppgift (kanske en surdeg), än energin som faktiskt krävs att göra den. Dessutom kan det vara en härlig energikick efteråt när den är klar. Att inte ha kontroll kan innebära att hjärnan hela tiden behöver bära på och bearbeta det som inte hunnit struktureras. Detta tar fokus och energi. Vid koll på läget kan denna energi ägnas åt att göra istället. Det ger en skön känsla att vara nöjd med sin egen insats och kunna känna sig stolt. En bra planering ger full koll på vad som ska utföras samt i vilken ordning som uppgifterna bör prioriteras. Det är lätt att bli styrd av någon annan, och i ren hjälpsamhet kanske serva med att göra deras uppgifter vilket innebär att egna uppgifter kvarstår.

 

Arbeta med och utveckla din egen och medarbetarnas förmåga att göra. Så kavla upp ärmarna och börja eller fortsätt att göra, för det är endast då som en förflyttning kan ske från befintligt nuläge till önskat nyläge.