Genomförandefasen är en central del i metoden, det är här det händer. Att genomföra innebär att utföra en process från början till slut enligt givna förutsättningar, på sådant sätt att effekt uppkommer. Genomföra är en av fyra faser, vilka ingår i den metod som används för att uppnå ständig förbättring. För att lyckas med genomförandet krävs en bra planering och tillgång till tidigare erfarenheter. Dessa tidigare genomföranden har följts upp och förbättras, för att veta vad som är rätt förberedelser och förutsättningar i det nya läget.

Skapa förutsättningar att genomföra

De övriga tre faserna (planera – följa upp – förbättra) skapar förutsättningar för att kunna leverera och prestera bästa resultat i genomförandefasen. Detta behöver inte betyda att stå högst upp på pallen eller vinna den största affären. Det kan lika väl innebära att vara i balans över tid som människa. Oavsett om det gäller en liten eller stor aktivitet så spelar det ingen roll hur bra arbetet fungerar i de andra faserna (planera, följa upp och förbättra), om förmågan att leverera saknas. En bra planering bäddar för ett bra genomförande. Planen ska vara komplett och så väl anpassad att genomförandet ska kunna ske utifrån det som är satt och inget annat. Däremot måste det finnas utrymme för beslut om finjustering och nyansering för sådant som inte var känt vid planeringen. Sådant som bör värderas och justeras i själva genomförandefasen.

 

Flyt och fullt fokus

Det är nu våra tidigare förberedelser sätter oss på rälsen och det är dags att låta allt rulla igång, nästan helt per automatik. I genomförandet skapas effekten genom att göra, vilket kan innebära en mängd olika saker. Allt från att prestera på toppen av vår förmåga, till att kavla upp ärmarna och arbeta hårt eller vara stabila och balanserade människor i allt vad det innebär. Förmågan som finns att tillgå under genomförandet är den färdighet som är väl inövad och etablerad. Det är det som bidrar till att kunna vara närvarande och fokusera fullt ut på att leverera. 

 

Rädd för ouppnådda resultat

Vissa människor blir passiva när det kommer till genomförandet. Andra tycker helt enkelt inte om den här fasen eller levererar inte fullt ut av den enkla anledningen att de är rädda för att misslyckas. Förutsättningarna finns för att lyckas och kanske är det just det som skrämmer. ”Tänk om jag inte levererar trots att jag har de bästa förutsättningarna”. För dessa människor blir det extra viktigt att bena ut vilka faktorer som kan skapa trygghet för individen, det vill säga de faktorer som gör att individen får tillgång till sig själv och sin egen kapacitet under genomförandet. Trygghet hittas i rutiner och från innehållet i framgångsreceptet.  

 

Genomförandefasen bidrar till framgångsreceptet

Erfarenhet och goda förberedelser är två faktorer som underlättar. Varje genomförande är nytt läge, därför är det nödvändigt att alltid ta reda på vilka specifika förutsättningar som ges till just denna aktivitet. Detta görs i planeringen. Goda gemensamma nämnare från tidigare genomföranden ska tas till vara, eftersom de ger kunskap om vad som är rätt saker att göra. Varje genomförande skapar ständigt nya insikter. Genomförandet är det som till största del bidrar till att fylla luckor i framgångsreceptet, det är här saker och ting händer. Vi får nya insikter, mönster identifieras för både framgångsfaktorer och faktorer som är mindre lyckosamma. 

 

Se varje genomförande som ett tillfälle att njuta och en möjlighet att utvecklas och ta nästa steg framåt. Nu finns möjlighet att få användning av all den kunskap som vi samlat på oss. Detta är tillfället att påverka och åstadkomma något som leder oss i rätt riktning.