Det är först när vi gjort allt vi kan och inte lämnat något åt slumpen, som vi kan njuta av tillfället. Det skarpa läget, då det gäller att leverera och prestera resultat på absolut högsta nivå. Känslorna i kroppen meddelar att det är här jag vill vara och det är nu det äntligen gäller. Förutsättningar att prestera maximalt, framför allt under de mest pressade situationer skapas genom en god struktur och optimala förberedelser.

 

Belöningen av ett hårt arbete

Prestationen är det särskilda tillfället, då det ges möjlighet att leverera på absolut högsta nivå utifrån sina egna förutsättningar. Varje tillfälle är unikt på sitt sätt, med sina unika förutsättningar. Vid varje prestation har alla individer möjlighet att kunna njuta av att vara ”Mitt bästa Jag”. För att kunna uppnå den känslan, krävs både optimala förberedelser och ett extremt hårt arbete. I takt med att prestationerna förbättras, så ökas också förväntningarna både inifrån och utifrån. Detta innebär att nivån måste höjas ytterligare vid nästa prestation, för att matcha det nya utgångsläget och de nya förväntningarna.
Målet är att kunna se det skarpa läget som belöningen för allt slit och hårt arbete. Det är det hårda arbetet som bidrar till goda förutsättningar och positiva känslor. Prestationen blir belöningen och ett resultat av något som vi själva åstadkommit, ett tillfälle då vi kan få känna oss lite kungliga. 

 

 

Optimala förberedelser

För att kunna njuta, behövs det optimala förberedelser. För att åstadkomma de allra bästa förberedelserna, gäller det att ha goda kunskaper om vad som krävs för prestationen samt insikt om sitt eget nuläge. När kunskap och insikt finns, återstår det att göra det hårda jobbet för att bygga upp förmågan.  
När det brister i förberedelserna är det lätt att sväva iväg och fokusera på fel saker vid genomförandet. Vissa tenderar att vilja hämta upp och korrigera misstag vid själva genomförandet eller i sista sekunden, tyvärr är det för sent. När prestationen äger rum ska arbetet redan vara gjort. Det finns inte längre utrymme till att hämta upp misstag i förberedelserna. Arbetet som är gjort är gjort, det som inte är gjort går inte längre att påverka. Det är dessa förutsättningar vi har att förhålla oss till i det skarpa läget. Oftast finns vetskapen mycket väl, om ansträngningen har varit maximal, eller om det har funnits brister i förberedelserna. Dessa gör sig påminda vare sig det är önskvärt eller inte. I utvärderingen finns det alltid saker som kunde gjorts annorlunda. Men i stunden ska känslan finnas att förberedelserna har varit absolut optimala, utifrån förutsättningarna. Kom ihåg, det är alltid nytt läge och nya förutsättningar.

 

Hämmar spontaniteten

Det finns de som hävdar att för mycket förberedelser hämmar spontaniteten. Vi anser istället att det är upparbetad förmåga, tillsammans med optimala förberedelser som ger oss möjligheten att kunna vara spontana. Det behövs ett brett register av alternativa situationer som är väl inövade, befästa och sitter i ryggmärgen. Det är en väsentlig skillnad på att vara spontan och att behöva hitta sista minuten-lösningar. Erfarenheten ger svar för vad som är rätt sak att göra, för att kunna vara spontana, samtidigt som fallgropar undviks. Att i ett skarpt läge kunna frångå den ursprungliga planen kräver ett oerhört stort och väl inövat register. Det som upplevs som ett spontant anpassat val för just detta skarpa läge, är ingen slump. 

 

Njuta av det skarpa läget

När det är dags för skarpt läge finns det inget mer att göra, jobbet är redan gjort. När vi vet att vi har gjort allt vi kan, först då blir det möjligt för oss att kunna njuta fullt ut av tillfället. Det krävs mycket och ett hårt arbete för att uppnå den känslan och vi vet innerst inne om vi har gjort allt som står i vår makt. Det är nu vi ska kunna luta oss tillbaka och förlita oss på erfarenheten, det hårda arbetet och den kompetens vi besitter som gör att vi har alla möjligheter att leverera och prestera på toppen av vår förmåga. Det är nu vi får belöningen och blommar ut för allt slit som tagit oss dit där vi står just nu.

 

Jag vet varför jag är här, jag har arbetat hårt för det. Jag är precis såhär bra och förmodligen mycket bättre”,  Christian Augustsson idrottsforskare och mental coach.