Den som får sina grundläggande behov tillfredsställda känner sig nöjd. Vilka behov som upplevs som grundläggande är individuellt och varierar utifrån vem man är och vart man är på väg. Resan mot att bli nöjd startar med att ta reda på sina egna behov och sina förväntningar. Förväntningarna kan komma inifrån en själv, men de kan också finnas hos andra människor i vår omgivning. Förväntningar kan uppgraderas till krav som är oeftergivliga önskemål. Precis som förväntningar så kan krav komma både inifrån och från andra i vår omgivning. Därför behöver vi insikt om vilka som är våra grundläggande behov som ska tillfredsställas, samt vilka krav som vi behöver uppfylla. Det är välkänt att sömn, kost, återhämtning, trygghet, delaktighet och kärlek tillhör våra grundläggande behov. Därför är det av största vikt att se till att dessa är tillfredsställda. 

 

Jag har gjort allt jag kan

Det är värdefullt att alltid göra sitt bästa, för vi kan inte lura oss själva. Samtidigt är det betydelsefullt att kunna prioritera mellan de förväntningar och krav som finns på oss, så att de blir hanterbara och hålls på en rimlig nivå. Om alla krav och förväntningar är lika viktiga kan det kännas som att de tillsammans blir övermäktiga eller att vi faktiskt underpresterar vid vissa tillfällen. Om vi inte har förberett oss tillräckligt, eller om vi har varit lata och tagit en genväg, så vet vi det innerst inne. Då kan det uppstå en skavande känsla inom oss som gör att vi inte blir riktigt nöjda. Det kan uppstå stress om egna förväntningar och krav inte matchas mot andras förväntningar. Stressen skapar en känsla av att vara otillräcklig. Ju mer framgångsrika vi blir, desto högre krav ställs det på oss. Våra egna och andras förväntningar kommer att höjas utifrån vad vi tidigare har levt upp till. När känslan av att jag har gjort eller uppnått vad som rimligen kunde förväntats av mig infinner sig, då uppstår tillfredställelse. Detta gäller avsett vilken nivå vi befinner oss på. 

 

Ge mig själv förutsättningar

För att vi ska kunna ge oss själva de bästa förutsättningarna behövs det en systematisk metod för att säkerställa att våra behov blir tillfredsställda. När insikten finns om vilka behov som behöver tillfredsställas så är det viktigt att se till att planera varje vecka utifrån detta och att utgå från planen under veckans genomförande. När veckan är klar så är det viktigt att följa upp hur den gick genom att dokumentera och reflektera över vad som hände under veckan, hur det kändes och vilka lärdomar som går att dra av det, för att kunna förbättra planen till kommande vecka. Det krävs övning innan metodiken ger effekt och så krävs det lite tålamod.

 

Tappar fokus om jag är nöjd

Det finns säkert några som tycker att de tappar fokus om känslan av nöjdhet sprider sig i kroppen. Det kan till och med vara lite läskigt när nöjdheten infinner sig. ”Har jag inte mer att ge nu?”. Tanken är befogad. Då är det extra viktigt att se till att inte tappa tempo och fokus. Det gäller att fortsätta att göra rätt saker när jag nu har sett till att ge mig själv de bästa förutsättningarna. Nöjdhetskänslan är inte bestående, utan kräver sitt för att den ska upprepas. Det kan jag bara påverka själv och det är enbart mitt eget ansvar att se till att det händer igen.

 

Stärker självförtroendet och ger möjlighet att njuta

Att leva upp till andras förväntningar och krav kan innebära att de visar uppskattning och ger beröm, vilket är en trevlig känsla. Men när jag lever upp till mina egna förväntningar och krav kan jag känna en inre stolthet och en känsla av att vara nöjd ända in i själen. Detta ger mig en bekräftelse på att jag kan och jag vågar tro på mig själv. Jag blir starkare inifrån och min självkänsla växer. Det är när jag vet att jag har jobbat hårt och lever upp till mina egna förväntningar som det är möjligt att njuta.

 

Sammanfattning

För att vi ska kunna bli nöjda behöver vi veta om vilka behov som behöver tillfredsställas. Det är olika för var och en på vilken nivå som vi anser att våra behov är tillfredsställda. Vi har ett eget ansvar för att ta reda på våra behov och att planera för att ge oss själva de bästa förutsättningarna. Genom att arbeta systematiskt och att göra mitt bästa så kommer jag uppleva att jag blir nöjd med min insats.