”Idrotten är hemmaplan”

Under november befann vi oss på vår hemmaplan, det vill säga i idrottsrörelsen. Tillsammans med Maria Werin genomförde vi en idrottsledarutbildning för Värmlands Fotbollsförbund. Personlig utveckling, ledarutveckling, anatomi & fysiologi samt praktiska...

Nuläge för organisatorisk och social arbetsmiljö

Allt utvecklingsarbete börjar med att ta reda på nuläget. Det är viktigt att ha en rättvis och aktuell bild av verksamhetens styrkor och svagheter. Därför vill vi tipsa om att Prevent delar med sig av bra verktyg såsom enkätfrågor samt arbetsgång för hur ni kan ta...
Framgång är ett socialt fenomen

Framgång är ett socialt fenomen

Forskare har påvisat resultat för att kunna spåra och förutsäga mönster för hur individens prestation leder till framgång eller misslyckande. Talang och hårt arbete avgör din prestation för hur bra du utför något, oavsett om det handlar om en idrottsprestation eller...
Att räkna hem personalutbildning

Att räkna hem personalutbildning

Hur kan du veta att satsningen på att utveckla era medarbetare lönar sig och ger resultat? Mitt bästa LedarJag stödjer företag och verksamheter med kompetensutvecklande insatser som ger effekt på arbetsresultatet. Vi vet att varje leverans behöver matcha ditt företags...