Mitt bästa LedarJag använder ordet prestation för de situationer då det är skarpt läge. Dessa situationer kräver extra ansträngning och fokus av individen. Tillfällen, då det krävs att få ut sin fulla potential för att lyckas optimalt, enskilt eller tillsammans med andra.

Det mesta i livet handlar om att leverera och prestera på ett eller annat sätt. Att vara förälder är en prestation i sig, att prestera och leverera resultat är en naturlig del i arbetslivet och det krävs en viss prestation för att vi ska få vardagen att gå ihop. Vid ett antal tillfällen förväntas det mer av oss. Vid dessa tillfällen krävs det att vi får ut vår fulla potential för att vi ska kunna leverera de resultat som krävs av oss. Därför vill vi förtydliga hur vi ser på prestationer ur vårt perspektiv.

Såsom Mitt bästa LedarJag definierar prestationer, så är de få till antalet och kommer sällan. De är extra viktiga och kräver noggranna förberedelser. De är så pass krävande att vi måste använda vår fulla kapacitet för att kunna leverera de resultat som förväntas av oss, både från oss själva och vår omgivning. Vid prestationer finns inget utrymme att lämna något åt slumpen. Det är prestationerna som blir avgörande för att förflyttning från nuläget ska ske.

 

Förberedelser inför prestation

Till prestationer accepteras endast de allra bästa förberedelserna, för att kunna förvänta bästa resultat vid genomförandet. När du vet att du har gjort allt du kan, och inte lämnat något åt slumpen så kan tryggheten infinna sig. Förberedelsen möjliggör trygghet som behövs för att kunna fokusera fullt ut på uppgiften så att det dessutom går att njuta av tillfället. Men om det brister i förberedelserna så skaver den känslan innerst inne. Den känslan kommer att hålla dig tillbaka när det är dags att prestera. Det går inte att lura sig själv. 

 

Prioritera

Välj ut de tillfällen som är viktigast, då det går inte att prestera toppresultat hela tiden. Det kan vara svårt att prioritera ibland, men det finns tillfällen som betyder mer än andra. Det är inte ovanligt att uppleva en jämtjock stress för att allt är viktigt, och att ”jag måste vara bra på jobbet hela tiden”. Detta resonemang kan bli ett risktagande, för att krafterna inte räcker till vid de skarpa situationerna dvs. det vi kallar prestationer. Starta med en överskådlig plan och prioritera in prestationerna först över en längre tidsperiod. Den överskådliga planen skapar en karta över vilket utrymme som finns att göra resterande uppgifter på. I denna plan ingår även att planera in tid för planering och andra förberedelser som krävs utöver själva genomförandet av prestationen. Dessutom bör tid för att följa upp och arbeta med att förbättra läggas in i planen för att höja nivån till nästa tillfälle.

 

Inga förberedelser

Vissa anser att förberedelserna tar onödig tid och att förmågan ändå finns för att prestera på en hög nivå. Trots brister i förberedelserna så blir resultatet tillräckligt bra, då många individer är högpresterande i grunden. En intressant tanke är att om en redan högpresterande individ förbereder sig riktigt bra, hur bra skulle det kunna bli då? Alla kan höja sin nivå genom att ha en tydlig plan inför det skarpa läget. Det går inte att förringa förberedelser och dess betydelse. Det är genom förberedelser som vi skapar förutsättningar för att kunna hantera prestationen på bästa sätt i det skarpa läget. Vi vet vad vi har att förhålla oss till, vi har en tydlig plan och vi är förberedda att hantera även oförutsedda händelser.

 

Samarbete

När det finns en tydlig översikt för egna prestationer ges möjlighet att även delge den översikten till andra. Om andra känner till när du måste ha fullt fokus på dina prestationer, så kan de avlasta dig från uppgifter eller undvika att fråga efter din uppmärksamhet just då. Likaväl som du kan serva andra, när de har fokus på sina prestationer. Alla behöver kanske inte prestera samtidigt, utan ni kan hjälpas åt att dra det tunga lasset genom växelverkan.

Eller så genomförs prestationerna tillsammans. I sådana fall är samarbetet en viktig ingrediens för att prestationen ska levereras på topp. En annan fördel med översikten för prestationerna är att den möjliggör att upptäcka de uppgifter som man själv inte kommer hinna genomföra under perioden. Detta arbetssätt ger förutsättningar för att i god tid kunna delegera dem till andra, innan de har blivit brinnande röda i sista sekund och rent av omöjliga att genomföra på ett bra sätt.

 

Återhämtning

Efter prestation behövs utrymme för återhämtning. Du behöver med all sannolikhet ladda dina batterier efter en viktig prestation, den har krävt mycket av dig. Tiden för återhämtning kan du ta med gott samvete om den är inplanerad i din kalender, som en förutsättning för lika bra eller ännu bättre leverans vid nästa viktiga prestation. 

 

Sammanfattning

Förmågan att kunna vara bäst när det gäller som mest kan bli avgörande i vissa situationer i arbetslivet eller inom idrotten. Den som är bäst förberedd för uppgiften blir den tuffaste konkurrenten och vinner flest affärer.