När vi startade Mitt bästa LedarJag AB gjorde vi en plan för vad företaget skulle bli och vara om 20 år. Då insåg vi båda att det endast är ungefär 20 år lite drygt som är kvar i arbetslivet innan det var dags att gå i pension. För oss båda kändes det lite instängt. Vi är otroligt nyfikna och vill hinna med att göra så mycket mer. Därför valde vi att låta företaget verka parallellt i kombination med andra uppdrag. Då växer vi som människor och det gynnar företaget också. Nu har gått ett antal år och vi trivs med kombinationen. Men framför allt kan vi vara stolta att vi i det skedet kunde prata med varandra ärligt och uppriktigt. Vi har båda personligt höga ambitioner vad vi önskar att livet ska ge. Vad hade hänt med företaget och med oss om vi inte hade tittat långt fram och utarbetat vår plan? 

 

Vi anser att det är ditt personliga välmående som gör att du presterar grymt. Vad som får dig att må bra, är unikt för just dig. Det är ditt eget ansvar att undersöka, skapa förutsättningar för utvecklingen och att vara uthållig i genomförandet. Se detta som en investering i dig själv. Precis som med ekonomiska investeringar så finns det större möjlighet till större avkastning på insatsen om du har tid att tillgå. 

Enligt statistiska centralbyrån så startar kvinnor sitt arbetsliv vid 23 års ålder och män vid 22 års ålder. Kvinnor jobbar till 63 års ålder och män till 64 års ålder i genomsnitt. Det innebär att alla i genomsnitt arbetar i 40-42 år. Givetvis så finns det många variationer på detta. Varje år ligger runt ca 253 arbetsdagar och ca 112 lediga dagar men det varierar lite från år till år. Så ett genomsnittligt arbetsår består av ca 10 000 arbetsdagar. Så vilken tid att tillgå har du i ditt arbetsliv? Befinner du dig i början? Är du mitt i arbetslivet? Eller är du pensionär och ska ta vara på livet efter arbetslivet?

 

Så vi föreslår att du börjar bakifrån när du planerar vad du vill ha gjort både för ditt arbetsliv och ditt privata liv för båda delarna hänger ihop.
Så här kommer några frågor:

  1. Vad vill du ha gjort/uppnått när du går i pension?
  2. Vart befinner du dig i arbetslivet nu? Är du i början eller mitt i?
  3. Vilka är dina viktiga milstolpar som behöver uppnås längs vägen? När ska du vara där eller ha uppfyllt dem?

Vi vill uppmuntra dig att skriva ner dina svar. Då blir de mer sanna för dig. Lycka till!