Utveckling handlar om att skapa rörelse från ett befintligt läge till ett önskat och bättre läge. Strategiprocessen beskriver vilka delar som behövs för att medvetet skapa rörelse i önskad riktning.

En klassisk modell för strategiprocess består av fyra olika delar:

  • Nuläge – hur det ser ut just nu.
  • Vision – hur det önskade ser läget ut och/eller vad det ska leda till.
  • Mål – vad som ska uppnås för att uppfylla visionen.
  • Hur – handlingsplan för hur förflyttning ska ske, från nuläge till önskat nyläge.

 

Personlig strategi

Vanligtvis används strategiprocessen på arbetsplatser eller i föreningslivet. Samma modell går utmärkt att använda för sin personliga utveckling. Frågorna ställs på ett enkelt vis, men att ägna tid till att fundera över svaren kan göra stor skillnad. Frågorna är; Hur ser det ut nu? Hur ser min personliga vision ut? Vilka mål behöver jag uppnå? Hur ska det ske? Börja med att besvara dessa fyra frågor. Det är viktigare att komma genom alla fyra frågorna, än att ha fullkomliga svar. Strategin bör följas upp med jämna mellanrum. För att kunna påstå sig ha en strategi bör den finnas nertecknad och dokumenterad. Annars är planen endast en dröm. Vid arbetet med att följa upp strategin finns det möjlighet att förbättra den, om den inte blev fullkomlig från början. Det är som med träning, den bästa träningen är den som blir av. Ju fler gånger vi övar, desto skickligare blir vi.

 

Styrkor och svagheter

Att ta reda på styrkor och svagheter är en del av att identifiera ett nuläge. När strategin planeras bör styrkor nyttjas och utvecklas till fullo, samt svagheter kompenseras och pareras. Att utveckla styrkor gör att man blir riktigt vass, samtidigt som det är nödvändigt att arbeta med sina svagheter för att hamna på en acceptabel nivå. Däremot ska det tas i beaktande att det inte alltid är gynnsamt att arbeta för att stärka svagheter. Detta kan i vissa fall bli på bekostnad av att styrkor försämras. I de allra flesta fall tjänar vi på att förstärka våra styrkor, det finns oftast någon annan som kan komplettera och väga upp för svagheter.

 

Ta det som det kommer

Vissa vill leva livet spontant och inte anstränga sig för att utvecklas i någon särskild riktning. Att inte välja, är också ett aktivt val. Det viktigaste är att det finns en medvetenhet hos individen för vilka konsekvenser som det innebär, och att den är nöjd med det. 

 

Alla delar behövs

Alla delar i strategiprocessen behövs. Det går inte att utelämna något och förvänta sig att det ger önskat resultat. Dessutom behöver det finnas en tydlig röd tråd genom alla delar. Troligtvis finns någon av delarna tydligare och kanske redan är bearbetade. Innehållet i strategin kan förändras över tid, vilket är en del av det önskade resultatet. Att nuläget har förflyttats till att bli uppfyllda mål, innebär att visionen närmar sig.

 

Att använda strategiprocess som grundläggande modell för sin personliga utveckling säkerställer att samtliga delar finns med, såsom nuläge, vision, målsättning och handlingsplan. För att göra jobbet i alla dessa delar, kräver en stor ansträngning.