Nuläget beskriver förutsättningarna just precis i denna stund. Dessa förutsättningar förändras hela tiden, vilket innebär att nuläget alltid är färskvara. Även om samma typ av händelse upprepas, är det är alltid nytt läge. Nuläget behöver omvärderas och mätas med bestämda intervaller. Hur ofta nuläget ska värderas beror på vad som mäts. Vad som ska mätas hänger ihop med vad utvecklingen ska leda till och vilka mål som ska uppnås. Mätbara målsättningar ger goda möjligheter att följa upp hur nuläget har förflyttats mot önskat läge. Det är värt att fundera över vilka faktorer som är viktiga att mäta.

 

Korrekt identifierade förutsättningar

Först när det finns en korrekt bild av identifierade förutsättningar av hur det ser ut just nu, finns det möjlighet att förstå vad som kommer att krävas. Ju tydligare bild av nuläget, desto enklare blir det att planera för hur mål och vision ska uppnås. Svaren på nedan fyra enkla frågor bidrar till att kartlägga nuläget.

  • Vilka kända förutsättningar finns?
  • Vilka saknas just nu, men behöver skapas?
  • Vilka förutsättningar kan påverkas?
  • Vilka förutsättningar kan inte påverkas?

De förutsättningar som inte går att påverka, gäller det att förhålla sig till såsom t.ex. att dygnet endast har 24 timmar.

 

Medvetenhet

Medvetenhet om nuläget är viktigt. Jan Carlzon, tidigare chef på SAS har sagt att ”En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.” Därför behöver den som vill utvecklas skaffa den information som behövs gällande sina nuvarande förutsättningar. För att få rätt svar, så gäller det att klura ut vilka frågor som behöver besvaras. Information som bara finns i tanken idag, bör skrivas ner och dokumenteras. För det som skrivs ner blir mer sant. Att delge sin plan för andra blir ett ännu starkare åtagande.

 

Två perspektiv av nuläge

Det är viktigt att känna till sitt personliga nuläge samt verksamhetens nuläge. Dessa två nulägen förhåller sig till varandra, och bör matchas så att individen kan bidra till att förflytta både sig själv och verksamheten framåt. Stämmer individens leveransförmåga med kraven från verksamheten?

 

Spelar ingen roll hur det ser ut nu

Det enda som räknas är resultat och att nå målen. Hur det ser ut nu är oviktigt. Ett sådant resonemang innebär att det kommer att saknas en grund att stå på, vilket i sin tur kan innebära att man gör fel saker eller rätt saker vid fel tillfälle. Detta resonemang kan vara ett försvar för att det är jobbigt att upptäcka hur nuvarande förutsättningar ser ut och vilka möjligheter eller begränsningar dessa ger. Att upptäcka hur läget ser ut, kan göra ont. Men hellre lite kortvarig smärta som är möjlig att åtgärda i tid.

 

Styrkor och svagheter

Att känna till nuvarande styrkor och kunna utveckla dessa ger konkurrenskraft. Att veta om sina nuvarande svagheter, möjliggör att kunna hantera dem och höja lägsta nivån.

 

Endast med ett välkänt nuläge kan rätt plan läggas och genomföras, för att uppnå önskat resultat.