Fråga dig själv om det du gör idag, tar dig dit du vill vara imorgon. Visionen är en beskrivning av önskat läge i framtiden. Den personliga visionen blir ett stöd för individen och ger riktning vid vägval i livet. Visionen ska vara attraktiv och smakfull så att den skapar motivation och engagemang.

Attraktiv och sann

Viljan att lyckas tillsammans med hårt arbete är nödvändigt, men det är även viktigt att veta vart det ska leda. Då blir det enklare att kunna hålla fokus på rätt saker. Att kunna välja bort sådant som inte bidrar till att nå önskat läge är precis lika viktigt.
En tanke som formuleras i text, blir mer sann. Därför finns det ett stort värde av att formulera sin personliga vision i text, så att det finns en beskrivning av vad kraftansträngningen ska leda till. Texten bidrar till medvetenhet hos individen, även om den inte visas upp för någon annan. Nästa steg är att dela den med andra. Om vi delar vår vision med andra blir det svårare att ta till undanflykter då vi stöter på motstånd. Visionen kan beskriva karriär, ekonomiska förutsättningar, familj, upplevelser m.m. Alla är olika och vill uppnå olika saker i livet. Därför det är viktigt att visionen är personlig och attraktiv för den det berör. 

 

Önskat resultat

Visionen får vara luddig beskriven för den ska ändå kompletteras med ett tydligt beskrivet nuläge, konkreta mål och en handlingsplan för hur målen ska nås. Att formulera sin personliga vision blir ett startskott för att kunna ta reda på vad som behöver göras, för att den ska uppfyllas. Det går alltid att ställa sig frågan; om det jag gör idag leder mig närmare till där jag vill vara i morgon? Ibland är det lätt att bli styrd av omgivningen och jobba hårt utefter andras önskemål utan att uppnå sina egna mål. Det bästa är om både egna och omgivningens förväntningar går hand i hand, så att det hårda arbetet ger önskat resultat.

 

Det blir som det blir

Det är okej att välja att leva i nuet utan att ta sikte i någon särskild riktning, men då kan det inte heller finnas några förväntningar på att livet ska ta någon specifik riktning. Utan då blir det så som det blir, och förblir som det alltid har varit.

 

Visionen i ett sammanhang

När visionen är värdefull och attraktiv, blir det enklare att acceptera de saker som behöver prioriteras bort. Visionen måste sättas i ett sammanhang. Den kan inte verka ensam och behöver användas tillsammans med de andra delarna från strategiprocessen. För att kunna veta vad som ska göras för att uppnå visionen, utgår man ifrån ett identifierat nuläge samt kompletterar med konkreta målsättningar. Det är genomförandet av handlingsplanen som förflyttar nuläget till måluppfyllnad. Handlingsplanen besvarar frågorna; Vad behöver göras och hur ska det ske?

 

 

För att veta vad du ska göra och prioritera, behöver du först veta vart du är på väg genom att formulera din personliga vision. En vision som är nerskriven blir mer sann samt bidrar till rörelse i önskad riktning.