Struktur är hur delarna hänger ihop med varandra och hur de tillsammans bildar en helhet. Det kan beskrivas som ett pussel med sina bitar. Att förbättra strukturen kan innebära att djupdyka i detaljer för respektive del, eller granska och förbättra hur delarna hänger ihop med varandra. Det finns även tydliga avgränsningar dvs. vilka delar som inte ryms i pusslet för att bitarna ska passa ihop inom ramen.
 

Ordning & reda

Att genomgående jobba i en god struktur i livet skapar trygghet, höjer kvaliteten och ger fokus i stunden. Oavsett om det gäller genomförande av en prestation eller en kvalitativ stund med familjen. Ordning och reda ger trygghet i genomförandet och lämnar utrymme till att fokusera i ögonblicket. Det är skönt att inte ständigt behöva bära tankar i huvudet, av rädsla för att glömma något viktigt, utan kunna lita på att ha koll på läget. Med ordning och reda ges det möjlighet att mentalt kunna parkera sådant som behöver organiseras eller bearbetas, tills det är dags att återkomma till det. Rädslan för att missa något viktigt, kan lätt skapa stress.

 

Fria luckor

Alla har olika behov, vilket innebär att varje individ behöver undersöka vilken struktur som passar bäst för sig. Helheten ser olika ut, och delarna likaså. Det gäller att hitta sitt eget personliga framgångsrecept. Kom ihåg att ett bra framgångsrecept innehåller även fria luckor och eventuellt reservtid, annars är den inte hållbar i längden. Hur stora luckorna är och hur ofta de återkommer är även det individuellt.

Veckoschema är ett verktyg som bidrar till struktur i Mitt bästa LedarJag

 

Hämmar kreativitet

Kanske är det någon som hävdar att struktur hämmar kreativitet, för att den upplevs ge en låst känsla. Dock, är det först när strukturen är väl inövad och etablerad som den inte kräver extra engagemang och energi, utan ger utrymme att använda fingertoppskänsla i situationen. Under uppbyggnad och implementering kan det upplevas som den tar mer kraft, än den bidrar till att underlätta. Men en god struktur i livet ska ses som en personlig investering för att kunna luta sig mot. Först när den sitter i ryggmärgen, ger den frihet att agera i situationen med fingertoppskänsla. 

 

Systematisk metod

En struktur bör kompletteras med en systematisk metod. ”Ett dåligt system är bättre, än inget system”, har sagts av Kyra Kyrklund. I Mitt bästa LedarJag arbetar vi med en klassisk metod för ständig förbättring; planera, genomföra, följa upp och förbättra. Att dokumentera sin struktur ger en överskådlig bild av hur den ser ut samt ger möjlighet att utläsa mönster och samband. Kom ihåg att endast förändra en faktor åt gången. Annars går det inte att urskilja vilken förändring som hade betydelse. Detta är både tidskrävande och tålamodsprövande, men en god hjälp då dokumentationen satts i system.

 

Struktur behövs för att skapa trygghet, höja kvalitet och öka fokus. När strukturen sitter, finns frihet att agera. En god struktur frigör tid.