Varför Mitt bästa LedarJag?

Hösten 2014 träffades vi av en slump i samband med ett företagsevent i Växjö. Det fanns många gemensamma nämnare och upplevelser som gjorde att vi båda blev intresserade av att börja samarbeta. Ledarskapet och vår förståelse för dess betydelse har både påverkat och fascinerat oss. Vi har olika kunskap och erfarenheter som kompletterar varandra i frågor som rör ledarskapet. Vi var överens om att det är det hårda arbetet som gör skillnad.

 

Vi ville utforma ett koncept som bygger på att göra. Metoden skulle vara enkel, det är tillräckligt svårt att göra arbetet. Därför bygger vårt koncept på ett enkelt språk och enkla verktyg som kan appliceras direkt oavsett verksamhet. Vårt koncept grundar sig på vetenskapliga teorier och metoden bygger på en klassisk förbättringscykel, planera- genomföra- följa upp och förbättra. Metoden blir ett ledningssystem för ledarskap. Efter att ha identifierat individens nuläge fokuserar vi på metoden och ständig förbättring. Det är inte metoden i sig som är komplicerad, utmaningen ligger i det hårda arbete som krävs för att individen ska göra en förflyttning från nuläge till nyläge.

 

Varför en blogg?

Vår förhoppning är att bloggen ska ge er en inblick i konceptet Mitt bästa LedarJag och det som vi tycker är viktiga faktorer för ett framgångsrikt ledarskap. Ledarskap är komplext och kräver mycket. För att göra en förflyttning krävs många insikter, ett stort engagemang och hårt arbete, en parallell som vi drar från idrotten och våra egna erfarenheter. Det tar tid och krävs mycket träning för att göra en förändring. Vi hoppas att vår blogg ska inspirera dig som läsare.