För dig som är chef eller har en ledande befattning.

Boka din plats före den 16 september så får du 10% rabatt!

Utbildningen ger dig nya insikter och verktyg som bidrar till att skapa rörelse i ditt, gruppens och verksamhetens utvecklingsarbete. Utbildningen bedrivs över fyra utbildningsdagar tillsammans med andra deltagare. Under utbildningstiden arbetar du som deltagare aktivt mellan tillfällena.

Utbildningsdagarna genomförs med fysisk närvaro från kl. 09:00-16:00 följande dagar:
9 november 2022
14 december 2022
18 januari 2023
15 februari 2023

Plats: Växjö

Inbjudan Chefsutbildning november 2022.

Utbildningen innehåller föreläsningar, praktiska moment, erfarenhetsutbyte samt gruppdiskussioner.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
 • Introduktion
 • Metodik
 • Nulägesanalys
 • Personlig och verksamhetsutveckling
 • Målsättningsarbete
 • Eget arbete med veckouppföljning
 • Högpresterande beteende
 • Balans i livet
 • Periodisering
 • Motivation
 • Personligt varumärke
 • Mental träning
 • Eget arbete med veckouppföljning
 • Roller & relationer
 • Gruppen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Kommunikation
 • Konflikter
 • Maktbaser
 • Kultur
 • Social arbetsmiljö
 • Eget arbete med veckouppföljning
 • Framgångsrecept

I utbildningsavgiften ingår dagkonferens, deltagarmaterial, coachning mellan utbildningarna, diplom samt dokumentation.

Kursledare är Anna Lindberg och Sandra Ruuda.

Anna Lindberg

Entreprenör, konsult och författare. Tidigare elitidrottare i simhopp. Presterat vid fem OS. Flitigt anlitad föreläsare.

 

Sandra Ruuda

Entreprenör, konsult och författare. Lång erfarenhet som ledare & att verka som chef. Andra uppdrag är inom affärsutveckling och styrelsearbete.

Pris: 34 900 kr/person plus moms. Avgiften faktureras. Anmälan till info@ledarjag.se senast den 19 oktober. Ange namn, telefon, mejl företag/organisation, faktureringsadress i din anmälan samt eventuellt behov av specialkost.