Utbildningsdagen ger dig nya insikter och verktyg som bidrar till att skapa rörelse i ditt utvecklingsarbete. En dag som gör att du direkt kan omsätta din kunskap från ord till handling.

Innehåll:
• Balans mellan att må bra och prestera
• Användbart ledarskap
• Att leda andra & att skapa goda relationer
• Gruppen och dess kultur
I kursavgiften ingår ankomstfralla, lunch, eftermiddagsfika, deltagarmaterial, diplom samt dokumentation.

Pris: 4 600 kr/deltagare exkl. moms (5 750 kr inkl. moms). Avgiften faktureras.

Utbildningsdagen sker fysiskt på plats och startar kl. 09:00 och avslutar 16:00. Anmälan sker till info@ledarjag.se senast den 23 maj.
Ange namn, telefon, mejl företag/organisation, faktureringsadress i din anmälan samt behov av specialkost.

Välkomna!