Vi är glada för att vårt anbud har accepterats av Bizmaker vilket innebär att Mitt bästa LedarJag har fått förtroendet att leverera tjänster till start ups inom team och individutveckling.

Om Bizmaker

”Vi driver en regional inkubator och science park i Västernorrland med uppdraget att främja hållbar tillväxt och förnyelse. Som en motor för innovation arbetar vi för att frigöra kraften hos entreprenörer och innovatörer så att företag och organisationer kan nå sin fulla utvecklingspotential. Med rätt stöd skapas också möjligheter för större satsningar. Vår vision är att goda idéer ska omsättas till globala affärer och hållbara samhällslösningar.”

Vi vet hur utmanade det kan vara längs en entreprenörs tillväxtresa och hur viktigt det är med det personliga ledarskapet, gemensamma målsättningar och få teamet att prestera tillsammans. Att få alla människor att växa och ta tillvara på varje medarbetares fulla kapacitet. Det är människorna i företaget som levererar och gör affärens tillväxt. Det är en ära att för stötta dessa hjältar!