Allt utvecklingsarbete börjar med att ta reda på nuläget. Det är viktigt att ha en rättvis och aktuell bild av verksamhetens styrkor och svagheter. Därför vill vi tipsa om att Prevent delar med sig av bra verktyg såsom enkätfrågor samt arbetsgång för hur ni kan ta reda på ert nuläge för organisatorisk och social arbetsmiljö på sin webb. Till Prevents OSA-enkät med beskrivning.

 

Detta bjuder Prevent på helt gratis, så passa på att ta del av bra verktyg för att mäta:

  • arbetsorganisation
  • arbetsbelastning och krav
  • handlingsutrymme och kontroll
  • ledarskap
  • stöd
  • kunskaper och utveckling
  • återhämtning 
  • säkerhet och hälsa
  • viktiga friskfaktorer

När ni sedan har analyserat era svar och har gjort er handlingsplan med åtgärder är ni varmt välkomna att kontakta oss om för att stödja er att utveckla era medarbetare inom personlig utveckling och/eller ledarskap.