Motgång upplevs när den egna insatsen inte ger önskat resultat, eller orsakas av en omständighet som motverkar önskat resultat. Motgångar är en naturlig del i utvecklingen för att nå framgång. Winston Churchill sa ”det är i motvind en drake lyfter”. De flesta som har lyckats och blivit framgångsrika har stött på en eller flera motgångar. Det är orimligt att tro att individer som ständigt utmanar både sig själva och omgivningen, enbart gör sådant som leder till framgång. Det är genom motgångens friktion som nya insikter skapas om oss själva och människorna i vår omgivning.

 

Lära sig om sig själv

När man upplever motgång kan tvivel uppstå. Kanske speglar omgivningen motgången som större eller mindre än vad man själv uppfattar den. Båda differenserna kan kännas svåra. Att iaktta både sig själv och andra när man lär sig hantera uppförsbackar är oerhört värdefullt. Min insikt om hur jag beter mig och hur andra beter sig, när jag ställs inför svåra utmaningar är viktig. Det finns många olika sätt att hantera en motgång på. Det går aldrig att förutspå hur reaktionerna kommer vara. Däremot så lär vi oss hantera motgångar bättre och bättre, allt eftersom vi stöter på dem och hittar vägar ur dem. Ett högpresterande beteende med fokus på prestationer och ständig förbättring bygger till stor del på förmågan att våga utmana sig själv. Utmaningar som innebär att balansera på gränsen mellan framgång och totalt misslyckande. I kritiska situationer utmanas individer att göra val, ibland svåra val. Erfarenheten av att stöta på en motgång, hantera den och gå vidare blir oerhört värdefull för framtiden.

 

Starkare efter

Att ha tagit sig genom en motgång är en framgång i sig, oavsett om resultatet slutligen är uppnått eller inte. Man känner sig starkare, bara genom upplevelsen av att inte ha blivit besegrad. Det är i motgång vår egen kapacitet upplevs, vilken ibland kan överraska positivt. Därför bör vi fortsätta att anta utmaningar. Dessa utmaningar ger utveckling och en ökad kapacitet. Detta bygger på att våga se utmaningen som en tillgång samt som en värdefull erfarenhet. Att ha mod att våga ta sig an utmaningen och hantera den, ska ses som en tillgång. Motgångar är smärtsamma och tuffa i stunden, men gör oss starkare när vi lyckats övervinna dem.

 

Undviker helst motgångar

Om man undviker motgångar för att man vet att det kommer bli jobbigt är risken stor att resultaten aldrig blir riktigt så bra som de skulle kunna bli. Men å andra sidan blir det inte heller helt misslyckat. För vissa är det mer bekvämt att parera mellan motgångarna, än att anstränga sig att gå genom dem. Men att parera mellan motgångarna tar också tid och kraft. Dessutom blir det svårare att identifiera vad som verkligen fungerar och vad som bör undvikas. Om vi försätter oss i en bekvämlighetszon, är risken stor att resultaten uteblir samtidigt som motivation och tron på oss själva sviker.

 

Lära sig kämpa

Oavsett hur stor eller liten motgången är, så innebär den på ett eller annat sätt att det inte går att hålla sig till planen. Alternativet är inte att ge upp. Det gäller att hitta andra vägar för att kunna göra så rätt som möjligt. Mitt i motgången handlar det mycket om att vara kreativ, för att hitta nya lösningar. Nya sätt för att ta sig genom motgången, för att inte riskera att stanna upp och bli passiv. Det finns alltid saker att göra, om viljan finns. Vetskapen om sin egen förmåga, är en enorm tillgång för att ta sig genom motgången. För att orka kämpa i uppförsbacken är kunskap om vilka faktorer som ger kraft oerhört viktig. Hur man väljer att förhålla sig till motgången kan vara avgörande för hur snabbt man tar sig ur motgången, samt i vilket skick man befinner sig i när den är över. En sak är i alla fall säker, att om jag inte gör jobbet så gör garanterat någon annan det.

 

Det krävs mycket av individen för att ta sig an motgången på allra bästa sätt. Ett enormt tålamod, kreativitet och förmågan att se värdet i att kämpa på trots att det tar emot. Efter motgången har kapaciteten höjts genom nyvunnen erfarenhet och tron på sig själv.