Utdrag från vår bok Dö Nöjd 

Livet består i de dagar du lever och vad du väljer att göra med dem, hur du förhåller dig till dig själv och din omgivning. Samtidigt som vi inte ska gräma oss över gårdagen kan vi lära oss av det som har varit och se till att det påverkar vårt här och nu på bästa sätt. Vi har alla möjligheter att påverka framtiden och vad vi gör av vår tid från och med nu och framåt.

Det har blivit en konst att vara närvarande i stunden och tillsammans med andra människor. Vi har digitala kanaler som pockar på vår uppmärksamhet mer än någonsin, vilket sätter oss i en utmanande situation. Att kunna lyssna ordentligt på någon och vara riktigt närvarande är värdefullt, det gör att den personen känner sig sedd.

För att kunna vara mer här och nu menar vi att du behöver skapa en struktur. Vissa mår illa av att bara höra ordet struktur. Några gillar det. För oss är struktur en förutsättning för att få ihop våra olika liv, men också för att frigöra tid till det vi tycker är extra roligt. Vi tror på att skapa oss en god struktur för veckan utifrån våra egna förutsättningar. Det som är viktigt att tänka på är att förutsättningarna är olika för alla människor, vilket betyder att du måste skapa din egen struktur utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan inte göra som någon annan.

 

Vi använder oss av ett veckoschema som du gärna får använda.