Som medmänniskor läser vi hela tiden av varandras känslor. Detta är ett viktigt verktyg i vårt sociala samspel. Mitt bästa LedarJag anser att det är fyra specifika känslor som ger extra goda förutsättningar för ett gott ledarskap. Dessa fyra är att känna sig trygg, nöjd, harmonisk och glad. Att vara trygg är att känna sig fri från oro och hotande inslag. Att vara nöjd innebär att känna att ens omedelbara behov är tillfredsställda. Att vara harmonisk är att uppleva inre frid och balans. Att vara glad är att känna sig upprymd och tillfredsställd.

En ledare som känner sig trygg, nöjd, harmonisk och glad och dessutom uppfattas så av sin omgivning har goda förutsättningar att få andra människor att följa.  Det räcker att föreställa sig det motsatta, tänk att följa någon som är otrygg, aldrig blir nöjd, obalanserad och sur. Känslor tenderar att smitta och att sprida sig till andra. Vad som får en människa att känna dessa känslor är individuellt.

Det är inte enkelt att uppnå dessa positiva känslor och ofta krävs det ett hårt jobb med att först hantera de negativa känslorna för att få förutsättningar att uppleva de positiva. Vi anser att alla har ett eget ansvar för att själva skapa sina bästa förutsättningar i syfte att uppnå dessa känslor. Tillfälligt kan de negativa känslorna få en individ att prestera, men långsiktigt stör de negativa känslorna vårt fokus och tär på oss. Det är viktigt att känna sig själv för att veta vilka faktorer som utlöser både de positiva och negativa känslorna och att lära sig hur man bör hantera dem. Känslor följer med ens person och smittar mellan ens olika roller.

 

Känslomässig styrning

Det finns ett tydligt sammanhang mellan tanke, känsla och handling. Det kan starta med vilket moment som helst och i vilken ordning som helst. Det kan vara en handling som ger en tanke som ger en känsla eller en känsla som ger en tanke som utgör en handling o.s.v. Våra tankar och känslor påverkar vad vi gör. Utan medvetenhet och plan riskerar vi att reagera och bli offer för våra tankar, istället för att göra val och styra tankarna så att de bidrar till att vi gör rätt saker. Våra tankar är inte fakta. Däremot agerar vi bäst vid vissa känslolägen då känslor och motivation hänger tätt ihop. Det är viktigt att ha god kännedom om hur man själv fungerar för att vara sitt bästa jag och för att må bra. Vill du vara ditt allra bästa när du genomför dina prestationer så bör du ha god kunskap om vad som framkallar positiva känslor hos dig, så att du vid rätt tillfälle själv kan skapa dessa genom ett systematiskt sätt att arbeta.

 

Positiva och negativa spiraler

Det är lätt att det ena föder det andra, d.v.s. att negativa känslor och tankar ger negativt handlingsresultat medan positiva känslor och tankar ger positivt handlingsresultat. För att bryta en negativ spiral behöver man göra något annat än det som man redan har gjort. Det finns ett talesätt som lyder ”om vi gör så som vi alltid gjort så får vi det resultat som vi alltid har fått”. När man befinner sig i en positiv spiral är det viktigt att undersöka vilka framgångsfaktorer som har skapat denna, så att framgången kan fortsätta upprepas. Var nyfiken på dig själv och dina känslor. 

 

Det är osäkert att låta sig styras av känslor 

Den som inte förstår detta sammanhang utan tror att det går att tränga undan känslor och att man blir stabilare av det, har enligt vår åsikt fel. Att istället börja med att vara nyfiken och undersöka vilka situationer som skapar olika känslor får individen att kunna acceptera och hantera en situation, trots att skrämmande känslor kanske ger sig till känna.

 

Acceptera negativa tankar och känslor

Vid pressade situationer är det inte helt ovanligt att negativa tankar smyger sig på. Acceptera den negativa tanken, men fortsätt att göra rätt saker. Det är inte alltid fel att låta sig styras av känslor men det är inte heller alltid det mest gynnsamma. Att arbeta systematiskt med att undersöka sina känslor i olika situationer gör att man skapar sig en egen faktabas och lär sig förstå sina egna känslor. Utifrån det kan vi sedan acceptera våra känslor för att kunna fortsätta att hålla oss till vår plan och handla rätt, oavsett känsla.

 

Sammanfattning

Att ha ett register av olika känslor är viktigt för oss. Det är värdefullt att bejaka känslor både för förmågan att förstå sig själv och för att kunna förstå omgivningen. Att veta vilka situationer och händelser som utlöser olika känslor gör att man kan hantera sig själv bättre. Dessutom ska vi vara medvetna om att känslor smittar. Det är alltså viktigt att tänka på att vi påverkar vår omgivning med vårt känsloläge.