”Näringslivsprofilen Sandra Ruuda, som har varit vd för Företagsfabriken i Kronoberg och nu driver Mitt bästa LedarJag AB tillsammans med Anna Lindberg, har fått ett nytt uppdrag. Hon är ny extern styrelseordförande till Future Bemanning Sverige AB och Cleaning Support Sweden AB, som båda är helägda av Ambrion Invest AB.”

 

Till artikeln.