Utbildningsdag med Mitt bästa LedarJag

Mitt bästa LedarJag utvecklar individer, grupper och verksamheter från nuläge till nyläge.
Vi skapar förutsättningar för dig att vara väl förberedd för situationer som du möter i din vardag, både på fritiden och på arbetsplatsen.
Mitt bästa LedarJag skapar balans i livet vilket innebär att vi bidrar till hållbara individer, samtidigt som vi ser till att dina
prestationer ständigt förbättras. För att du ska kunna prestera behöver du först få tillgång till dig själv och din fulla potential
för att sedan kunna leda andra. Konceptet ger dig verktyg som hjälper dig att omsätta din kunskap från ord till handling.
En utveckling som skapar rörelse från ett befintligt nuläge till ett önskat och nytt bättre läge.

Dagen innehåller föreläsningar, praktiska moment samt gruppdiskussioner. Varje deltagare får ett häfte med konkreta verktyg.

Datum: 6 oktober 2020
Tid: 09:00-15:00
Plats: Södra Järnvägsgatan 10, 352 34 Växjö
Pris: 3 600 kr exkl. moms. Avgiften faktureras.
Anmälan: Sker till info@ledarjag.se senast den 25 september 2020. Ange namn, telefon, mejl, företag/organisation,
faktureringsadress i din anmälan samt behov av specialkost. Utbildningen anpassas enligt gällande restriktioner för Covid.

Utbildningsdag 6 oktober 2020 

 

Välkommen!