Mitt bästa LedarJag

Mitt bästa LedarJag utvecklar individer, grupper och verksamheter från nuläge till nyläge.

Mitt bästa LedarJag skapar förutsättningar för dig att vara väl förberedd för situationer som du möter i din vardag. Konceptet ger dig verktyg som hjälper dig att omsätta din kunskap från ord till handling. Konceptet leder till utveckling av både individen och förmågan att leda och samarbeta med andra. För att du ska kunna prestera behöver du först få tillgång till dig själv och din fulla potential för att sedan kunna leda andra.

Mitt bästa LedarJag handlar om hur du kan förbereda dig själv som gör att dina prestationer ständigt förbättras. Utveckling ska leda till att skapa rörelse från ett befintligt läge till ett önskat och bättre läge. Strategiprocessen beskriver vilka delar som behövs för att medvetet skapa rörelse i önskad riktning.

 

Strategi

En klassisk modell för strategiprocess består av fyra olika delar:

  • Nuläge – hur det ser ut just nu.
  • Vision – hur det önskade läget ser ut och/eller vad det ska leda till.
  • Mål – vad som ska uppnås för att uppfylla visionen.
  • Hur – handlingsplan för hur förflyttningen ska ske, från nuläge till önskat nyläge.

Metod

Mitt bästa LedarJag använder en klassisk PDCA-cykel (plan-do-check-act) som metod för att utveckla individers högpresterande beteende i en sociologisk kontext.

Metoden är enkel men kräver hårt arbete för att uppnå bättre resultat för både individen och interaktionen med andra. Den individuella utvecklingen använder en agil förbättringsmetod; planera, genomföra, följa upp och förbättra.

Nivåer

Mitt bästa LedarJag kan användas för att leda sig själv, leda andra samt leda ledare. Vår grundläggande filosofi är att grupper och ledningsgrupper består av individer, som alla leder sig själva i samverkan med andra, oavsett vilken nivå uppdraget innebär.

Övning

Under utbildningen som erbjuder personligt stöd övar deltagaren på metodiken som bygger på ständig förbättring. Varje vecka går individen genom alla faser. Metodiken stödjer att ta tillvara befintlig kunskap och utvecklas utifrån individuellt nuläge. 

Stegvist genomförande

Mitt bästa LedarJag kan paketeras i olika format. Samtliga format följer samma stegvisa utveckling. De olika formaten presenteras under tjänster. Föreläsningar varvas med individuella övningar och gruppdiskussioner. 

 

Steg 1 – Metod, koncept och nuläge.

Individuella mål och verktyg. I syfte att leda sin egen utveckling.

 

Steg 2 – ”Mitt bästa Jag”

Innehåller bl.a. balans i vardagen, struktur, rutiner, prestationer, prioriteringar, mental träning, periodiseringar, motivation, hantera motgångar och mitt framgångsrecept. I syfte att skapa förutsättningar att vara bäst när det gäller som mest.

 

Steg 3 – ”Mitt bästa LedarJag”

Med innehåll som består av bl.a. roller och relationer, min och andras uppfattning, ledarskap, gruppen och kultur. I syfte att skapa bästa förutsättningar för samarbeta och leda andra.

 

Steg 4 – Nyläge 

Redovisning av individens nyläge och framgångsrecept, tillsammans med ett inspirerande erfarenhetsutbyte.

Konceptet bidrar till hållbara medarbetare och säkrare leveranser genom att utveckla individer, relationer och kulturen. Mitt bästa LedarJag utvecklar individers, gruppers och verksamheters prestationer genom att göra. Det tar tid att göra en förändring, utveckling kräver ett hårt arbete och en stark vilja.