Mitt bästa LedarJag

Mitt bästa LedarJag utvecklar individer, grupper och verksamheter från nuläge till nyläge.

Mitt bästa LedarJag skapar förutsättningar för dig att vara väl förberedd för situationer som du möter i din vardag. Konceptet ger dig verktyg som hjälper dig att omsätta din kunskap från ord till handling. Konceptet leder till utveckling av både individen och förmågan att leda och samarbeta med andra. För att du ska kunna prestera behöver du först få tillgång till dig själv och din fulla potential för att sedan kunna leda andra.

Mitt bästa LedarJag skapar balans i livet och bidrar till att dina prestationer ständigt förbättras. Utveckling ska leda till att skapa rörelse från ett befintligt läge till ett önskat och bättre läge.

Mitt bästa LedarJag kan användas för att leda sig själv, leda andra samt leda ledare. Vår grundläggande filosofi är att grupper och ledningsgrupper består av individer, som alla leder sig själva i samverkan med andra, oavsett vilken nivå uppdraget innebär.

Konceptet bidrar till hållbara medarbetare och säkrare leveranser genom att utveckla individer, relationer och kulturen. Mitt bästa LedarJag utvecklar individers, gruppers och verksamheters prestationer genom att göra. Det tar tid att göra en förändring, utveckling kräver ett hårt arbete och en stark vilja.