Utbildningsdag 6 oktober 2020

Utbildningsdag med Mitt bästa LedarJag Mitt bästa LedarJag utvecklar individer, grupper och verksamheter från nuläge till nyläge. Vi skapar förutsättningar för dig att vara väl förberedd för situationer som du möter i din vardag, både på fritiden och på arbetsplatsen....

Mejlkurs med Mitt bästa LedarJag

Delta själv eller tillsammans med en vän – Två till priset av en Under 2020 erbjuder vi dig att ta del av Mitt bästa LedarJag genom en mejlkurs. När du anmäler dig får du möjlighet att kostnadsfritt bjuda med en vän. Din enda motprestationen är att du ska ha...

Jag som verktyg

Det finns en teori av David Rock som benämns som SCARF, vilken är mycket användbar som verktyg för att avkoda andra människors beteenden. Vår hjärna arbetar ständigt med att minimera hot och maximera belöning. SCARF-teorin medvetandegör våra biologiska reaktioner för...

Känslor

Som medmänniskor läser vi hela tiden av varandras känslor. Detta är ett viktigt verktyg i vårt sociala samspel. Mitt bästa LedarJag anser att det är fyra specifika känslor som ger extra goda förutsättningar för ett gott ledarskap. Dessa fyra är att känna sig trygg,...

Kickstart 2020 med Mitt bästa LedarJag

Året är snart slut och förhoppningsvis får du nu tid till återhämtning och reflektion. Snart börjar ett nytt år med nya förutsättningar. Känner du att du skulle behöva få bättre struktur på tillvaron, en bättre balans i livet och har ambitioner att ta dina...