Utbildningsdag 6 oktober 2020

Utbildningsdag med Mitt bästa LedarJag Mitt bästa LedarJag utvecklar individer, grupper och verksamheter från nuläge till nyläge. Vi skapar förutsättningar för dig att vara väl förberedd för situationer som du möter i din vardag, både på fritiden och på arbetsplatsen....